Liên hệ

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT SỐ HÓA

     194 Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng

số ĐT : 0225 3 50 20 50        0981.669.996

  vietsohoa@gmail.com

 

Mở cửa: Từ thứ 2 đến Chủ Nhật 8h30 – 21h30