Hướng dẫn cách sửa lỗi SC 665-02 máy photocopy MPC 5503, MPC 4503, MPC 6503

Câu hỏi: Xin chào tôi đang sử dụng máy photocopy Ricoh MPC 5503, đang dùng thì gặp lỗi SC 665-02, Ngay khi khởi động máy không vào được bên trong tôi đã thử thay thử main BCU và main IOB hình ảnh nhưng vẫn không hết, Xin các bạn hướng dẫn.
 Trả lời:

Để xử lý lỗi SC 665-02 bạn cần xử lý các bước như sau:

5. Replace the toner bottle if SC665-02 disappears when the toner bottle is removed.

6. Replace the development unit if SC665-02 disppears when the development unit is removed.

7. Replace the FFC that connects BCU and imaging IOB.

8. Replace the FFC that imaging IOB and the transport IOB.

9. Replace BCU.

10. Replace the imaging IOB.

11. Replace the transport IOB.

12. Replace the 4 ID chips board. (Thay 4 chip mực trường hợp này chúng tôi đã gặp.)

Tải file này để sửa nhanh chóng rfg059249 (1)

Bình luận trên Facebook